Austro-Bohemia s.r.o.

Aktuality
 • listopad 2011
  Do všech variant IS Medor4 přibylo mnoho nových funkcí. IS Medor4 ISTS byl navíc optimalizován pro práci na tablet PC.
 • říjen 2011
  Pro lepší představu zájemců o náš ws jsme aktualizovali demoverze a zároveň je naplnili vzorovými daty.
 • září 2011
  Náš informační systém Medor4 CRM se dočkal významné optimalizace rychlosti a parametrizace pro společnosti spolupracujícími s veterinou a PetShopy.
 • srpen 2011
  Náš informační systém Medor4 ISTS byl rozšířen o modul Dokumentace pro pohodlnější správu a import dokumentů.
 • červenec 2011
  Posilujeme provozní servery mailových a hostingových služeb.
 • červen 2011
  Naše obchodní oddělení posilují 2 noví kolegové. Přejeme jim hodně úspěchů!
 • květen 2011
  Z důvodu vytížení aplikačního serveru se Medor4 přesouvá na nový, významně výkonější stroj.
 • duben 2011
  IS Medor4 má nyní odnož Medor4 ISTS pro podporu Facility Managementu.
 • březen 2011
  Rozšiřujeme Medor4 o CRM modul Plánovač návštěv.
 • únor 2011
  Rozšiřujeme Medor4 o CRM modul Databanka Klientů.
 • leden 2011
  Účetnictví IS Medor4 je připraveno na novelu zákona o DPH platnou od dubna.
 • prosinec 2010
  Všem našim klientům a spolupracovníkům přejeme klidné vánoční svátky a šťastný nový rok.
 • listopad 2010
  Součástí informačního systému Medor4 se stal nový modul Evidence dovolené.
 • říjen 2010
  Účetnictví IS Medor4 bylo obohaceno o nástěnku se souhrnem informací, přehledem kurzů měn atd.

Spolupracujeme
Rychlý dotaz
 
E-mail:
7 + 3 =

Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz

IS Medor4

Medor (nyní již ve 4 generaci) je internetový informační systém a zároveň naše platforma, ze které vycházíme při tvorbě software na míru vašim potřebám. Základem systému je server umístěný v Internetu, se kterým uživatelé pracují ze svých počítačů pomocí naší klientské aplikace. Díky této architektuře systém přináší tyto výhody:

 • Všeobecná dostupnost – funguje všude tam, kde je k dispozici připojení k Internetu
 • Přirozeně víceuživatelský přístup
 • Snadná aktualizace – váš systém udržujeme stále aktuální bez potřeby něco přeinstalovávat
 • Zálohování a údržbu pro vás obstaráváme my (v případě, že se rozhodnete pro provoz na některém z našich serverů)

V naší nabídce máme připraveno množství modulů pro přímé nasazení. Přínos z nasazení systému však znásobíte, pokud si necháte jednotlivé moduly upravit na míru vašemu byznysu.


Medor4 ISTS a Medor4 CRM

Vlajkovou lodí našeho portfolia informačních systémů je IS Medor4 a to ve variantě Medor4 ISTS, sloužící společnostem zabývajících se Facility managementem, a Medor4 CRM pro pharmaceutické a obchodní společnosti.

Demoverze těchto produktů si můžete vyzkoušet za použití uživatelského jména "demo" a hesla "demo" zde:


pharma & business
Medor4 CRM
demo-crm.medor.cz

facility management
Medor4 ISTS
demo-ists.medor.cz

komplexní řešení
Medor4 ERP
demo.medor.cz


Příklad z praxe:

Obrátila se na nás společnost obchodující s různými komoditami. Jejím přáním bylo vyhodnotit úspěšnost prodeje jednotlivých komodit a míru přínosu jednotlivých zaměstnanců společnosti. Řešením byla úprava modulu účetnictví a obchodního modulu tak, že jsme přidali další účetní osnovu, sloužící k jemnějšímu dělení a vyhodnocování nákladů a výnosů z jednotlivých sledovaných komodit. Vhodným propojením obchodního modulu a modulu účetnictví jsme docílili sledování nákladů a přínosů jednotlivých zaměstnanců společnosti. Díky tomu náš klient dokázal značně zefektivnit svoji činnost.

Licenční model

Informační systém je dodáván jako nevýhradní licence s neomezeným použitím v rámci jednoho právního subjektu (tedy neomezujeme počet uživatelů). Cena za licenci je jednorázová bez dalších poplatků, určená počtem dodaných modulů. Zpoplatněn je pouze provoz aplikačního serveru a případné programovací práce znamenající rozšíření informačního systému o další funkce.


Základní moduly

Účetnictví

Modul poskytující základní služby nutné pro vedení podvojného účetnictví. Podporuje více účetních jednotek v jednom účetním období, spolupracuje s ostatními moduly v systému. Součástí je množství předkontací, mechanismy pro import a export dat a základní balík sestav, který můžeme na vaše přání doplnit o libovolné další sestavy dle potřeby.

Adresář

Téměř žádný informační systém se neobejde bez adresáře. Jeho služeb využívají všechny ostatní moduly v systému, máte tak k dispozici všechny vaše kontakty právě tam, kde je potřebujete.

Sklad

Modul Sklad slouží k vedení skladového hospodářství – spravuje příjemky, výdejky, zodpovídá za oceňování zboží, umožňuje převádět zboží mezi sklady atd.

Obchodní modul

Vedení obchodní agendy zastává Obchodní modul. Slouží k evidenci objednávek, zakázek a obchodních případů, odpovídá za fakturaci. Modul je úzce napojen na modul Účetnictví. Díky tomu má manažer neustálý přehled nad aktuální obchodní činností společnosti, může vyhodnocovat slabá a silná místa a předcházet včas rizikům. Snadno odhalíte rizikové objednávky.

Analytický modul

Analytický modul vždy přizpůsobujeme přáním zákazníka. Jeho smyslem je vyhodnocovat data zadaná do systému – lze jej napojit jak na obchodní modul, tak na modul účetnictví. Nejběžnější aplikací je analýza a tvorba statistik prodeje, obratu, úspěšnosti zaměstnanců, prodejních regionů atd. Modul poskytuje výstup ve formě grafů, PDF nebo tabulek pro MS Excel.

Modul Docházka

Pro potřeby evidence docházky zaměstnanců byl vyvinut modul Docházka. Umožňuje nejen sledování příchodu a odchodu zaměstnanců a jimi odpracované doby, ale zároveň sledovat náplň pracovní doby. Můžete tak pohodlně fakturovat přímo jednotlivé činnosti vašich zaměstnanců.

Kniha jízd

Na četné žádosti našich klientů byl vyvinut modul Kniha jízd, jenž je nezbytným doplňkem každé firemní agendy. Modul mimo vedení klasické knihy jízd z umožňuje vést souběžně ještě jiné agendy, např. sledování obchodních případů aj.

CRM

Modul CRM (Customer relationship management) neboli systém řízení vztahů se zákazníky slouží pro podporu komunikace se zákazníky a management jednotlivých obchodních případů. Již se nestane, že byste jednomu člověku volali s jednou nabídkou v jeden dvakrát za sebou.

Jedním z podsystémů je takzvaný „Ticket system“ – jde o evidenci zákaznických požadavků. Jeden požadavek (ticket“) reprezentuje dotaz nebo žádost zákazníka, kterou je nutno vyřešit. Každý požadavek je přiřazen některému pracovníkovi, který jej řeší. Systém dbá na to, aby všechny požadavky byly vyřízeny a to v co nejkratším čase a ke spokojenosti zákazníka.

Interní agenda

Za tímto názvem se skrývají moduly určené k evidenci agend všeho druhu – příkladem jsou nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, interní dokumentace, vnitrofiremní komunikace a oběžníky, dokumentace k vašim výrobkům a službám atd.

Modul Scrum

Tento modul slouží pro podporu vedení softwarových projektů podle metodiky Scrum. Byl vyvinut interně pro naše potřeby, je zdokonalován každodenním používáním týmem programátorů uvnitř naší společnosti. Pokud se vaše společnost zabývá vývojem software a hledáte vhodný nástroj pro podporu vývoje, je tento modul pro vás.